Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Waplewie

Ogłoszenia

Czcionka:

OGŁOSZENIA ROK SZKOLNY 2017/2018

OGŁOSZENIA ROK SZKOLNY 2018/2019 

    http://Harmonogram konsultacji z nauczycielami od 08.06.2020r. do 12.06.2020r.  


ROZKŁAD PRZYWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW

w dniach:  09.06.2020 r. do  10.06.2020 r.

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Waplewie

 

Lp.

 

     Miejscowość /trasa

Wyjazd

z m-ca zam.

Pojazd

przywożący

Godzina odjazdu

/ kolejność

Pojazd

odwożący

1.

Olsztynek

Kunki

Dębowa Góra

Nowa Wieś

Gąsiorowo

Pawłowo

(wtorek - środa)

1040

1045

1055

1100

1110

1120

Autobus ZASiP

NOL 4A21

 

1450

 

Autobus ZASiP

NOL 4A21

 

2.

Maróz

Łutynówko

Łutynowo

Nadrowo

(wtorek - środa)

1140

1150

1155

1200

 

Autobus ZASiP

NOL 4A21

 

1415

 

Autobus ZASiP

NOL 4A21

 

3.

Malinowo

(wtorek - środa)

1130

 

Bus PUH

Tłoczkowski

 

1415

 

Bus PUH

Tłoczkowski

 

 Ogłoszenie!

Od 19 maja 2020r. zajęcia w przedszkolu zostają odwieszone.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I - III mogą brać udział w zajęciach opekuńczo - wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

 Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak
i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

 • zajęcia w szkole i  przedszkolu  będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolu i szkole  nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od poniedziałku, 16 marca br.  dzieci i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły;
 • nauczyciele mogą przygotowywać materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu i przesyłać je drogą elektroniczną. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • należy na bieżąco śledzić komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzać również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej;
 • bieżące  informacje będą  również przekazywane  przez dziennik elektroniczny i stronę internetową naszej szkoły.

 Rodzicu,

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • często myj ręce przy użyciu mydła i wody;
 • przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie

                                                                                Piotr Kolekhttp://www.rekrutacja do przedszkola

http://www.rekrutacja do kl. Ihttp://akcja-opatrunek na ratunek.docx 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„WALENTYNKI 2020 – NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA”

 

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia,
 • wyłanianie plastycznych talentów,
 • popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli i doznań środkami wyrazu plastycznego,
 • stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń plastycznych młodych artystów.

REGULAMIN:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 3. Celem konkursu jest własnoręczne wykonanie przez uczniów kartki walentynkowej.
 4. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.
 5. Technika wykonania oraz format kartki jest dowolna.
 6. Gotową kartkę przekazywać należy pani Małgorzacie Moroz lub pani Monice Trochim w terminie do 13.02.2020 roku.
 7. Każda WALENTYNKA powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora, klasę.
 8. Tylko prawidłowo opisana kartka weźmie udział w konkursie.
 9. Jury ocenia kartki biorąc pod uwagę estetykę wykonania, kreatywność i pomysłowość autora.
 10. Prace będą oceniane w 2 grupach wiekowych:

 uczniowie klas I – III,

 uczniowie klas IV – VIII

 1. W każdej z 2 kategorii wiekowych zostanie przyznana jedna nagroda główna.
 2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.
 3. Każdy uczestnik konkursu za wykonaną pracę otrzyma ocenę z plastyki.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów konkursu: Małgorzaty Moroz i Moniki Trochim.

 

Zapraszamy do udziału!


CERTYFIKAT SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

http://Certyfikat Szkoła wierna dziedzictwu.docx


Nauczyciele  naszej szkoły zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego

http://awans zawodowy.docx
http://Regulamin III Biegu Mikołajkowego "Po Sztandar".docx ŚWIETLICA I BIBLIOTEKA SZKOLNA

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM

I PLASTYCZNYM

„W krainie wierszy

dla dzieci

Juliana Tuwima”

 

REGULAMIN

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0 – III.
 2. Cele konkursu:
 • Kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjności, śmiałości w podejmowaniu trudnych zadań.
 • Rozwijanie zdolności recytatorskich i plastycznych.
 • Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.
 1. Konkurs polega na przygotowaniu i zaprezentowaniu utworów wierszy dla dzieci Juliana Tuwima.
 2. Uczestnicy konkursu mogą także wykonać pracę plastyczną dotyczącą zbioru wierszy Juliana Tuwima. Prace mają być zgodne z tematem, czyli przedstawić bohaterów wierszy poety.
 3. Forma prac plastycznych:
 • Uczestnicy wykonują jedną pracę plastyczną
 • Uczestnicy wykonują pracę wybranymi przez siebie technikami plastycznymi: rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.
 • Format A4
 1. Forma prezentacji utworów:
 • Uczniowie przygotowują jeden wiersz
 • Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (gesty, rekwizyty)
 1. Oceniana będzie przede wszystkim oryginalność i estetyka wykonanych prac plastycznych oraz walory artystyczne (kompozycja, technika wykonania, kolorystyka).
 2. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie uwzględni: właściwy dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny.
 3. Prace należy składać do 29.11. 2019r. w świetlicy lub bibliotece szkolnej.
 4. Prezentacja utworów odbędzie się w dniu 04.12.2019r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 06.12.2019r.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.

 

 Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów konkursu: Moniki Trochim i Joanny Kolek

 

 

Zapraszamy do udziału!


Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Pluszowego Misia, biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów klas I - III do wzięcia udziału w konkursie „Mój pluszowy miś”. Prace wykonujemy techniką dowolną (format dowolny) i przynosimy gotowe do biblioteki, do 20 listopada 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada
Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone!

Serdecznie zapraszam!

                   Nauczyciel biblioteki


 


Nowe pomoce dydaktyczne w naszej szkole.

Złożony wniosek do MEN o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy został pozytywnie rozpatrzony.  Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie

69 855zł

(sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) na wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).

Dzięki temu wsparciu proces dydaktyczny stanie się bardziej atrakcyjny, ciekawszy, oparty na licznych doświadczeniach, eksperymentach i obserwacjach.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania tych funduszy.

                                                                                                    Danuta Wieczorek

 Teatr Czwarte Miasto z Gdyni z wizytą w Waplewie


24 września 2019 r. o godz. 9.00 będziemy gościć aktorów Teatru Czwarte Miasto z Gdyni, którzy specjalnie dla nas przedstawią spektakl pt. „Szkolne przygody Tosi i Plastusia”.

Choć to spektakl dla najmłodszych, ale i starszym zakręci się w oku łezka na widok sympatycznego ludzika, którego pamiętają ze swych dziecięcych lat.
Na scenie pojawią się oczywiście Tosia i Plastuś, a także przybory z piórnika.
Będzie również straszny Kałamarz, Pan od Rachunków, czy niegrzeczny Witek.
Wyjątkowo z Plastusiem będzie można pośpiewać, bo adaptacja wzbogacona jest o autorskie piosenki. Tak więc niektórzy raz jeszcze, a inni po raz pierwszy będą mogli zobaczyć jak wyglądało szkolne życie, kiedy nasze babcie nosiły fartuszki i używały
do pisania stalówek.


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie otrzymała wsparcie finansowe

w ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020.

           W tym roku przystąpiliśmy do projektu „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
2016-2020”. Głównym celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży. Pozyskaliśmy kwotę 5000zł dofinansowania do zakupu książek (4000zł z programu 1000zł wkład własny). Zamierzamy zakupić nowości wydawnicze najbardziej poszukiwane i proponowane  przez naszych uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Będziemy się starali o wybór książek wartościowych i atrakcyjnych dla młodych czytelników. Z pewnością realizacja Programu przyczyni się do wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.

                                                                                              Joanna Kolek

 


Nasza szkoła bierze udział w akcji społecznej „sprzątaMY” zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

 

Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 rozpocznie się mszą świętą
w kościele w Waplewie o godzinie 730.

Po mszy zapraszamy na uroczysty apel w sali gimnastycznej, który rozpocznie się
o godzinie 830.  

Odjazd uczniów o godzinie 1015.

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny