Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Waplewie

Plan lekcji

Czcionka:

 

TYGODNIOWY PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

OD 01.06.2020 r. DO 26.06.2020 r.

Litera P - czas pracy zdalnego nauczania synchronicznego.

UWAGA ZMIANA GODZIN ZAJĘĆ

 

 

Klasa I

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825  : 910

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes.

religia

eduk. wczes.

2

920 :1005 

eduk. wczesP

eduk. wczes

eduk. wczesP

eduk.wczesP

eduk. wczesP

3

1015:1100

eduk. wczes

eduk. wczes

religia

eduk. wczes

eduk. wczes

4

1115:1200

zaj. rozw.

j. angielskiP

eduk. wczes.

eduk. wczes

eduk. wczes

5

1215:1300

j. angielski

 

eduk. wczes

eduk. wczes.

 

6

   

 

 

   

7

   

 

 

   

 

 

Klasa II

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825:910

j. angielski

eduk. wczes

eduk. wczes

 

eduk. wczes

2

910:1005

eduk. wczes

eduk. wczes

religia

zaj. rozw

eduk. wczes

3

1015:1100

eduk. wczes

eduk. wczesP

eduk. wczes

religia

j. angielskiP

4

1115:1200

eduk. wczes P

eduk. wczes

eduk. wczesP

eduk.

wczesP

eduk. wczes

5

1215:1300

eduk. wczes

 

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

6

 

 

 

 

 

 

7

 

   

 

   

 

 

Klasa III

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825:910

zaj. rozw

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk.wczes

eduk. wczes

2

920:1005

j. angielski

eduk. wczesP

eduk. wczes

religia

religia

3

1015:1100

eduk. wczes

eduk. wczes

j. angielskiP

eduk. wczesP

eduk. wczes

4

1115:1200

eduk. wczes

eduk. inf.

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczesP

5

1215:1300

eduk. wczesP

 

 

eduk. wczes

eduk. wczes

6

 

 

 

 

 

 

7    

 

     

 

Klasa IV

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825:910

matematyka

w-f

religia

matematykaP

plastyka

2

920:1005

w-f

j. angielski

historia P

religia

informatyka

3

1015:1100

j. angielski

przyroda P

j. polski

j. polski

godz. wych.

4

1115:1200

j. polski P

matematyka

przyroda

j. polski

j. angielskiP

5

1215:1300

technika

muzyka

matematyka

w-f

j. polski

6

1310:1355

 

 

w - f

 

 

    7

 1405:1450

 

       

 

Klasa Va

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825:910

religia

geografia P

w - f

j. polski

matematyka

2

920:1005

j. angielskiP

j. polski

matematyka

j. polski P

j. angielski P

3

1015:1100

j. polski

informatyka

muzyka

w - f

godz. wych

4

1115:1200

matematykaP

matematykaP

j. polski

religia

w-f

5

1215:1300

w-f

historia

j. angielski

plastyka

technika

6

1310:1355

 

 

biologia P

historia P

zaj. rozw.

7 1405:1450           

 

8 1500:1545       

 

 

 

Klasa Vb

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825:910

informatyka gr. I

matematykaP

j. polski

j. polski

j. angielski

2

920:1005

j. polski

historia

muzyka

w-f

w-f

3

1015:1100

j. angielski P

w-f

matematyka

religia

godz. wych

4

1115:1200

zaj. rozw

technika

biologia P

plastyka

j. polski P

5

1215:1300

geografia P

j. polski

w-f

matematykaP

historia P

6

1310:1355

matematyka

 

j. angielski P

informatyka gr. II

   

7 1405:1450

religia

 

 

 

 
8
1500:1545
         

 

Klasa VIa

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825:910

w-f

biologia P

w-f

historia

religia

2

920:1005

matematyka

w-f

j. angielski P

j. polski

muzyka P

3

1015:1100

j. polski P

j. angielski P

j. polski

matematykaP

godz. wych

4

1115:1200

 

j. angielski

j. polski

historia P

geografia P

j. polski 

5

1215:1300

zaj. rozw.

matematyka

informatyka

religia

w -f

6

1310:1355

 

wdż

 

 

 

matematyka

7 1405:1450     

 

 

technika

8 1500:1545    

 

 

plastyka

 

Klasa VIb

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825:910

j. angielski

religia

informatyka

j. angielski P

j. polski

2

920:1005

w-f

j. polski

w-f

matematyka

matematyka P

3

1015:1100

historia

biologia P

historia P

j. polski

godz - wych

4

1115:1200

j. polski P

muzyka

matematyka

w - f

religia

5

1215:1300

zaj. rozw.

j. angielski P

j. polski

technika

matematyka

6

1310:1355

wdż

 

geografia P

 

w - f

7

1405:1450

 

 

 

 

plastyka

8 1500:1545

 

 

 

 

 

 

Klasa VII

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825-910

 

j. angielski

matematyka

j. niemiecki

historia

2

920:1005

matematyka

matematykaP

j. polski

j. polski

geografia

3

1015:1100

j. polski P

muzyka

plastyka

j.angielski P

godz. wych.

4

1115:1200

w - f

j. polski

matematykaP

zaj. rozw.

fizyka P

5

1215:1300

biologia

geografia P

historia P

chemia

j. angielski P

6

1310:1355

chemia P

w - f

fizyka

biologia P

j. polski

7

1405:1450

inf. gr. I

religia

w - f

w - f

wdż

8

1500:1545

 

inf.gr. II

j. niemiecki

religia

 

Dor. zaw.

 

Klasa VIII

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825:910

geografia

 

fizyka

w - f

matematyka

2

920:1005

j. polski P

chemia P

matematyka P

j. niemiecki

j. angielski P

3

1015:1100

w - f

j. polski

w - f

j. polski

godz - wych

4

1115:1200

 

fizyka

historia P

religia

historia

j. polski P

5

1215:1300

matematykaP

w - f

chemia

matematykaP

zaj. rozw.

6

1310:1355

edb

j. angielski p

j. polski P

j. angielski P

wos

7

1405:1450

biologia

j. niemiecki

inf.gr.I

wos

Dor. zaw.

    8 1500:1545     religia   inf.gr.II

 

      wdż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa I

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825  : 910

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes.

religia

eduk. wczes.

2

920 :1005 

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk.wczesP

eduk. wczesP

3

1015:1100

eduk. wczesP

eduk.wczesP

religia P

eduk. wczes

eduk. wczes

4

1115:1200

zaj. rozw.

j. angielski

eduk. wczes.

eduk. wczes

eduk. wczes

5

1215:1300

j. angielski

 

eduk. wczes

eduk. wczes.

 

6

   

 

 

   

7

   

 

 

   

 

 

Klasa II

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825:910

j. angielski

eduk. wczes

eduk. wczes

 

eduk. wczes

2

910:1005

eduk. wczes

eduk. wczes

religia

zaj. rozw

eduk. wczes

3

1015:1100

eduk. wczes

eduk. wczesP

eduk. wczes

religiaP

j. angielski

4

1115:1200

eduk. wczes P

eduk. wczes

eduk. wczesP

eduk.

wczes

eduk. wczesP

5

1215:1300

eduk. wczes

 

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

6

 

 

 

 

 

 

7

 

   

 

   

 

 

Klasa III

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825:910

zaj. rozw

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk.wczes

eduk. wczes

2

920:1005

j. angielski

eduk. wczesP

eduk. wczesP

religia

religiaP

3

1015:1100

eduk. wczes

eduk. wczes

j. angielski

eduk. wczes

eduk. wczes

4

1115:1200

eduk. wczes

eduk. inf.

eduk. wczes

eduk. wczesP

eduk. wczes

5

1215:1300

eduk. wczesP

 

 

eduk. wczes

eduk. wczes

6

 

 

 

 

 

 

7    

 

     

 

Klasa IV

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825:910

matematyka

w-f

religia

matematyka

plastykaP

2

920:1005

w-f

j. angielski

historia 

religiaP

informatyka

3

1015:1100

j. angielski

przyroda 

j. polski

j. polski

godz. wych.P

4

1115:1200

j. polski 

matematyka

przyroda

j. polski

j. angielski

5

1215:1300

technikaP

muzyka P

matematyka

w-f

j. polski

6

1310:1355

 

 

w - fP

 

 

    7

 1405:1450

 

       

 

Klasa Va

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825:910

religia

geografia 

w - fP

j. polski

matematyka

2

920:1005

j. angielskiP

j. polski

matematyka

j. polski 

j. angielski 

3

1015:1100

j. polski

informatykaP

muzykaP

w - f

godz. wychP

4

1115:1200

matematykaP

matematyka

j. polski

religiaP

w-f

5

1215:1300

w-f

historia

j. angielski

plastyka

technikaP

6

1310:1355

 

 

biologia 

historiaP

zaj. rozw.

7 1405:1450           

 

8 1500:1545       

 

 

 

Klasa Vb

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825:910

informatyka gr. I

matematyka

j. polski

j. polski

j. angielski

2

920:1005

j. polski

historia

muzykaP

w-f

w-f

3

1015:1100

j. angielskiP

w-f

matematyka

religia

godz. wychP

4

1115:1200

zaj. rozw

technikaP

biologia 

plastyka

j. polski 

5

1215:1300

geografia

j. polski

w-fP

matematyka

historia 

6

1310:1355

matematyka

 

j. angielski

informatyka gr. IIP

   

7 1405:1450

religiaP

 

 

 

 
8
1500:1545
         

 

Klasa VIa

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825:910

w-f

biologia 

w-f

historia P

religia

2

920:1005

matematykaP

w-fP

j. angielski P

j. polski

muzyka

3

1015:1100

j. polski

j. angielski 

j. polski

matematyka

godz. wychP

4

1115:1200

 

j. angielski

j. polskiP

historia 

geografia 

j. polski 

5

1215:1300

zaj. rozw.

matematyka

informatyka/muzykaP

religia P

w -f

6

1310:1355

 

wdż

 

 

 

matematyka

7 1405:1450     

 

 

technikaP

8 1500:1545    

 

 

plastykaP

 

Klasa VIb

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825:910

j. angielski

religia P

informatyka/muzyka P

j. angielski 

j. polski

2

920:1005

w-f

j. polski

w-fP

matematyka

matematyka 

3

1015:1100

historia

biologia 

historia 

j. polski

godz - wychP

4

1115:1200

j. polski P

muzyka

matematyka

w - f

religia

5

1215:1300

zaj. rozw.

j. angielski P

j. polski

technikaP

matematyka

6

1310:1355

wdż

 

geografia 

 

w - f

7

1405:1450

 

 

 

 

plastyka

8 1500:1545

 

 

 

 

 

 

Klasa VII

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825-910

 

j. angielski

matematyka

j. niemiecki

historia

2

920:1005

matematyka

matematyka

j. polski

j. polski

geografia

3

1015:1100

j. polski P

muzyka

plastyka

j.angielski P

godz. wych.P

4

1115:1200

w - f

j. polski

matematykaP

zaj. rozw.

fizyka P

5

1215:1300

biologia

geografia 

historia 

chemia

j. angielski 

6

1310:1355

chemia P

w - f P

fizyka

biologia P

j. polski

7

1405:1450

inf. gr. I

religia

w - f

w - f

wdż

8

1500:1545

 

inf.gr. II

j. niemieckiP

religia P

 

Dor. zaw.

 

Klasa VIII

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

825:910

geografia P

 

fizyka P

w - f P

matematyka

2

920:1005

j. polski 

chemia P

matematyka 

j. niemiecki P

j. angielski

3

1015:1100

w - f

j. polski

w - f

j. polski

godz - wych P

4

1115:1200

 

fizyka

historia P

religia P

historia

j. polski 

5

1215:1300

matematyka

w - f

chemia

matematyka

zaj. rozw.

6

1310:1355

edb P

j. angielski 

j. polski 

j. angielski 

wos P

7

1405:1450

biologia P

j. niemiecki

inf.gr.I

wos

Dor. zaw.

    8 1500:1545     religia   inf.gr.II

 

      wdż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny