Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja

Czcionka:

Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

http://3-4latki przyjete.doc

http://5latki przyjete.doc

http://6latki przyjete.doc

http://dzieci nieprzyjete.doc


Wyniki Rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

http://3-4latki-zakwalifikowane.doc

http://3-4latki-kontynuacja.doc

http://5latki-zakwalifikowane.doc

http://5latki-kontynuacja.doc

http://6 latki.doc

http://klasa I.doc

http://lista dzieci niezakwalifikowanych do grupy3.doc

http://ogloszenie.docx

http://oswiadczenie przedszkole.docx

http://oswiadczenie szkola.docx


 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WAPLEWIE

2018/2019

Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni !

Od roku szkolnego 2018/2019 obowiązują zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, które zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz zarządzenia Nr 7/2018 Burmistrza Olsztynka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztynek w roku szkolnym 2018/2019.       

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

 dzieci 3-letnie (urodzone w 2015 roku)

 dzieci 4- letnie (urodzone w 2014 roku)

 dzieci 5 -letnie (urodzone w 2013 roku)

 dzieci 6-letnie (urodzone w 2012 roku)

 Dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2012 roku ) obowiązane są odbywać roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

Dzieci w wieku 3-5 lat (urodzone w latach 2013- 2015 ) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających

do przedszkola w roku 2017/2018

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2012 - 2014, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. 

Postępowanie rekrutacyjne

Do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztynek.

Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania w Gminie Olsztynek przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Przyjęcia dzieci spoza Gminy Olsztynek

  1. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Olsztynek mogą być przyjęte do publicznego przedszkola na terenie tej Gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami .
  2.  W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza Gminą Olsztynek przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna , powołana przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie. 

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2018/19

1.    26 lutego 2018 r. – 23 marca 2018 r. do godz. 15.00 – przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola  lub wniosek o kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka.

2.    26 marca 2018 r.– 30 marca 2018 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola przez Komisję Rekrutacyjną

3.    04 kwietnia 2018 r.  do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4.    05 kwietnia 2018 r. – 13 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.    16 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 Wzory dokumentów do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie.

Zarządzenie Burmistrza Olsztynka ws. ustalenia harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 (*pdf).

Uchwała Rady Miejskiej w Olsztynku ws. ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (*pdf).

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Rekrutacja informacje ogólne

Utworzono dnia 23.02.2018, 10:59

Uchwała

Utworzono dnia 23.02.2018, 11:00

Zarządzenie

Utworzono dnia 23.02.2018, 11:00

Wniosek do przedszkola

Utworzono dnia 23.02.2018, 11:02

Deklaracja o kontynuacji

Utworzono dnia 23.02.2018, 11:01

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Utworzono dnia 23.02.2018, 11:03

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Utworzono dnia 23.02.2018, 11:04

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny