Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Waplewie

Doradztwo zawodowe

Godziny pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2021/2022:

CZWARTEK: 12.00-14.00 - na terenie szkoły
WTOREK: 12.00-13.00 i 15.00-16.00 - w trybie zdalnym

Zachęcamy do korzystania z zakładki "Doradztwo zawodowe"

Już w bardzo młodym wieku człowiek powinien zacząć myśleć o swojej przyszłości. Kończąc szkołę podstawową młoda osoba staje przed trudnym wyborem. Na tym etapie należy się zastanowić, czy chcemy już zdobyć konkretny zawód, czy jednak wybierzemy naukę ogólną, a decyzję podejmiemy po maturze, wybierając kierunek studiów.

Przed Wami ważna decyzja.

Nie będziecie jednak sami - w jej podjęciu wspomogą Wam - w domu: rodzice, a w szkole: wychowawcy, pedagog szkolny oraz doradca zawodowy.

Wybór należy do Was!

Dobry zawód to fajne życie!

Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. 

Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca liczba informacji dotycząca zawodów  i dróg kształcenia, mogą powodować trudności w przystosowaniu się do tych zmian.

Młody człowiek powinien być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności, przydatnych  w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru  zawodu. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania rozwoju przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji i dokonywania wyborów. Planowanie nie jest jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia. 

Ważne jest, aby uświadamiać młodym ludziom, że na wybór satysfakcjonującego ich zawodu  ma wpływ wiele przesłanek. Jednak te najważniejsze to: poznanie siebie, wiedza na temat zawodów  i ścieżek edukacyjnych oraz na temat rynku pracy, cechy osobowościowe ucznia, zainteresowania, umiejętności, mocne strony, system wartości, czynniki emocjonalne, zdrowotne, a także wpływ otoczenia  i własna motywacja. 

Zadania doradcy zawodowego:

  1. Opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniającego wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego i koordynowanie jego realizacji.
  2. Rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
  3. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, w tym prowadzenie zakładki Doradztwo zawodowe na stronie internetowej zespołu.
  4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej.
  5. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
  6. Wspieranie nauczycieli, uczniów i ich rodziców w zakresie realizacji działań, określonych w Programie realizacji doradztwa zawodowego.
  7. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami.
  9. Prowadzenie konsultacji indywidualnych dla uczniów i ich rodziców. 
  10. Wdrażanie uczniów i ich rodziców w działalność naszego zespołu  (m.in. działania wolontariackie, konkursy, projekty, wydarzenia) umożliwiającą uczniom poznawanie i rozwijanie swoich zdolności, umiejętności i zainteresowań.