Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Waplewie

Plan lekcji

GODZINY LEKCYJNE
Nr lekcji    Oddziały I-III    Oddziały IV-VIII
1. lekcja 7.25 - 8.10 7.30 - 8.15
2. lekcja 8.15 - 9.00 8.25 - 9.10
3. lekcja 9.10 - 9.55 9.20 - 10.05
4. lekcja 10.05 - 10.50 10.15 - 11.00
5. lekcja 11.00 - 11.45 11.15 - 12.00
6. lekcja   12.15 - 13.00
7. lekcja   13.10 - 13.55
8. lekcja   14.04 - 14.50

 

PLAN LEKCJI

Klasa I

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7.25-8.10

j. angielski

eduk. wczes.

eduk. wczes.

zaj. rozwijajace

eduk. wczes.

2

8.15-9.00

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

religia

eduk. wczes.

3

9.10-9.55

eduk. wczes.

eduk. wczes.

religia

eduk. wczes.

j. angielski

4

10.05-10.50

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

5

11.00-11.45

logopedia

logopedia/k-k

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

 

Klasa II

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 7.25-8.10 eduk. wczes. eduk. wczes. eduk. wczes. religia eduk. wczes.

2

8.15-9.00

j. angielski

eduk. wczes.

religia

eduk. wczes.

eduk. wczes.

3

9.10-9.55

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

4

10.05-10.50

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

j. angielski

eduk. wczes.

5

11.00-11.45

eduk. wczes.

eduk. wczes.

logopedia

zaj.wyr./
zaj. rozw. um.
emocjonalno - społeczne

zaj. rozw.

 

Klasa III

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7.25-8.10

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk.wczes.

zaj. rozw.

2

8.15-9.00

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

3

9.10-9.55

j. angielski

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

4

10.05-10.50

eduk. wczes.

eduk. wczes.

religia

eduk. wczes.

eduk. wczes.

5

11.00-11.45

eduk. wczes.

religia

j. angielski

zaj. rozw. um.
emocjonalno - społeczne

zaj. wyr.

6 12.15-13.00   k - k      
7 13.10-13.55   logopedia      

 

Klasa IV

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7.30-8.15

historia 

j. polski - wyr 

w - f

j. angielski 

godz. wych

2

8.25-9.10

j. polski

matematyka 

technika 

plastyka

przyroda

3

9.20-10.05

muzyka

j. angielski

j. polski

j. polski

j. polski 

4

10.15-11.00

matematyka

j. polski 

j. angielski

religia

w - f 

5

11.15-12.00

przyroda 

w - f

matematyka

w-f

matematyka

6

12.15-13.00

 

religia 

matematyka
- wyr

wdż

k - k

7 13.10-13.55   informatyka      

 

Klasa V

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7.30-8.15

religia

j. polski - wyr

w - f

informatyka

matematyka

2

8.25-9.10

w - f 

j. polski

matematyka

w - f 

w - f

3

9.20-10.05

j. polski

zaj. rozwijające

historia

j. angielski

historia

4

10.15-11.00

muzyka

geografia

j. polski 

j. polski 

j. polski 

5

11.15-12.00

matematyka 

j. angielski 

biologia 

matematyka

godz. wych

6

12.15-13.00

j. angielski

technika 

religia

k - k

wdż

7 13.10-13.55 matematyka wyr. technika plastyka zaj. rozw. um.
emocjonalno - społeczne


 

 

Klasa VI 

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7.30-8.15

biologia 

matematyka wyr.

religia

wdż

w - f 

2

8.25-9.10

matematyka 

j. angielski 

w - f

j. angielski 

j. polski

3

9.20-10.05

w - f

j. polski 

matematyka

religia 

j. polski 

4

10.15-11.00

j. polski

histiria

j. polski

matematyka 

plastyka

5

11.15-12.00

muzyka 

matematyka

historia 

geografia 

godz. wych.

6

12.15-13.00

informatyka

technika

 

zaj. rozw. um.
emocjonalno - społeczne/k-k

 j. angielski

7 13.10-13.55 j. polski zaj. wyr. technika  

zaj. rozw. um.
emocjonalno - społeczne

 
8 14.05-14.50 zajęcia rozwijające w - f      

 

Klasa VII a

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7.30-8.15

zaj. rozwijające

j. polski

matematyka

historia 

j. niemiecki/
j. angielski 

2

8.25-9.10

 j. angielski/
j. niemiecki

w - f

religia 

j. polski

 j. angielski/
j. niemiecki

3

9.20-10.05

j. niemiecki/
j. angielski 

historia

j. polski

matematyka

geografia 

4

 

10.15-11.00

geografia

matematyka

w - f  

muzyka

matematyka 

5

11.15-12.00

biologia 

fizyka 

fizyka

biologia

j. polski

6

12.15-13.00

chemia

godz. wych.

j. angielski 1/
zaj. rozw. um.
emocjonalno - społeczne/k-k

chemia

j. polski 

7 13.10-13.55 informatyka  matematyka zaj. wyr.

j. angielski 2

w - f

w - f

8 14.05-14.50 j. polski
zaj. wyr./k-k
 

plastyka

wdż/
doradz. zawod.

religia

 

Klasa VII b

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7.30-8.15

matematyka 

w - f

geografia

matematyka zaj. wyr.

j. niemiecki/
j. angielski 

2

8.25-9.10

j. niemiecki/
j. angielski 

j. polski 

j. polski 

matematyka 

j. angielski/
j. niemiecki 

3

9.20-10.05

 j. angielski/
j. niemiecki 

matematyka 

w - f

historia 

biologia

4

10.15-11.00

biologia

muzyka

chemia

j. polski 

chemia 

5

11.15-12.00

fizyka 

geografia 

matematyka 

j. polski

godz. wych.

6

12.15-13.00

j. polski 

fizyka

j. angielski 1/
zaj. rozw. um.
emocjonalno - społeczne/k-k

religia

w - f

7

13.10-13.55

w - f

historia

j. angielski 2/
k - k

plastyka

religia

8 14.05-14.50

j. polski
zaj. wyr./k-k

informatyka 

zaj. rozwijające

wdż/

Doradz.zawod.

 

 

Klasa VIII a

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7.30-8.15

j. polski 

matematyka zaj. wyr.

wos

j. polski 
zaj. wyr.  

chemia

2

8.25-9.10

matematyka 

matematyka 

zaj. rozwijające

j. polski 

biologia

3

9.20-10.05

chemia 

j. polski

j. polski

matematyka

j. niemiecki/
j. angielski 

4

10.15-11.00

 j. angielski/
j. niemiecki 

historia 

matematyka 

geografia 

j. angielski/
j. niemiecki

5

11.15-12.00

j. angielski/
j. niemiecki  

wos

edb

j. angielski 1

j. polski 

6

12.15-13.00

fizyka

w - f 

informatyka

j. angielski 2

historia

7

13.10-13.55

religia

w - f

fizyka

godz. wych.

w - f 

8

14.05-14.50

w - f

religia

 

wdż/
Doradz.zawod.

 

 

Klasa VIII b

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7.30-8.15

matematyka

j. polski
zaj. wyr.

religia

matematyka zaj. wyr.

j. polski 

2

8.25-9.10

j. polski  

j. polski 

j. polski 

matematyka

matematyka 

3

9.20-10.05

geografia 

matematyka

zaj. rozwijające

j. polski 

j. angielski/
j. niemiecki 

4

10.15-11.00

j. angielski/
j. niemiecki 

w - f

historia 

w - f

j. niemiecki/
j. angielski 

5

11.15-12.00

j. niemiecki/
j. angielski 

wos 

w - f 

j. angielski 1/
k - k

biologia

6

12.15-13.00

w - f

historia

fizyka

j. angielski 2 

chemia

7

13.10-13.55

fizyka

religia

informatyka

chemia

wos

8 14.05-14.50      edb

wdż/
Doradz.zawod.

 godz. wych.