Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Waplewie

Regulamin

REGULAMIN RADY WOLONTARIATU

 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

 

„ Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest;

Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                                                                                                            Jan Paweł II

 

I. Postanowienia ogólne:                            

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 

2. Wolontariusz Rady Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu.

3. Rada Wolontariatu powstała z inicjatywy dyrektora oraz  nauczycieli   i  jest formą     pomocy     osobom, zwierzętom     i     instytucjom     potrzebującym. 

4. Rada Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.

5. Członkami Rady Wolontariatu są uczniowie wybrani do Samorządu Uczniowskiego. 

6. Kadencja Rady Wolontariatu trwa jeden rok.

7. Rada Wolontariatu, pod opieką koordynatorów wybranych przez dyrektora, inicjuje powstanie Szkolnego Koła Wolontariatu, w którym zajęcia prowadzą koordynatorzy.

8. Rada działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji.

9. Opiekę nad Radą sprawują koordynatorzy, którzy nadzorują ich pracę.

 

II. Zadania koordynatorów:

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów – wolontariuszy.

2.Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia.

3. Ustalanie terminów spotkań Rady Wolontariatu.

4. Reprezentowanie wolontariuszy.

5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Rady Wolontariatu.

6. Kontakt z Dyrekcją.

7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

  

III. Cele i sposoby działania:

1. Celem Rady Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości i empatii na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.

2. Celem Rady jest także włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz potrzebujących poprzez działalność Szkolnego Koła Wolontariatu.

3. Rada Wolontariatu wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

4. Rada prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.

5. Rada  raz w półroczu organizuje spotkanie podsumowująco-nagradzające.

 

IV. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Wolontariatu.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Rady.

3. Rozwiązania Rady może dokonać tylko Dyrekcja.

4. Samorząd Uczniowski aktywnie wspiera działania Rady.

 

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Serce za odwagę. Podziękowanie dla Przedszkola w Waplewie za udział w V edycji ogólnopolskiej akcji tworzenia  kartek świątecznych dla kombatantów pt. "Serce za odwagę". Pieczątki: Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Płocku, Miejskie przedszkole nr. 2 w Płocku, Fundacja Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie głos bohatera

Certyfikat "Mały miś w świecie wielkiej literatury"